امید اشکانی دوشنبه 1 بهمن 1397 08:34 ب.ظ نظرات ()

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از موارد «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می‌پردازد. به عنوان یک تعریف کلی، مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

استاندارد ISO 26000 را به عنوان رهنمودی در قالب مسئولیت های اجتماعی ارائه شده است، که قابل استفاده برای تمام سازمان ها اعم از دولتی، خصوصی، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. باید توجه شود که این استاندارد راهنما دارای محدودیت استفاده نیست. تاکید بر نتایج امور و بهبودها بوده و برای سازمان، جلب اعتماد، رضایت مشتریان، فعالیت ها، تولید و خدمات را در پی دارد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: 

مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.

مطالبه از سازمان‌ها برای مسئولانه عمل کردن در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی اقتصاد، جامعه و محیطزیست، در دهه‌های پایانی قرن 20  و در اواخر سال های 1990 شدت گرفته و منجر به این شده‌ است که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمانها یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند.  

CRS چیست؟!

CRS در یک تعریف ساده، یعنی اینکه سازمان‌ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان‌ها دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بیاندیشند. بدین ترتیب انتظار می رود سازمان‌ها که در ارتباط با ذینفعان دیگری نیز هستند، خواسته‌های مشروع آن‌ها را هم مورد لحاظ قرار دهند. یکی از اقدامات مفید و پرثمر این سازمان، تدوین و عرضه ISO 26000 به منظور پیاده سازی استانداردهای مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان هاست.

iso-social-848x548.jpg

هدف اصلی استاندارد

هدف اصلی این سازمان جهانی از عرضه استاندارد مذکور، ارتقای توجه سازمان ها به مسئولیت آن ها در قبال سازمان جوامع انسانی است، در بیانیه سازمان در خصوص استاندارد ISO 26000 آمده است که موسسات اعم از نوع دولتی و خصوصی به غیر از عرضه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان، موظفند تا بر جنبه های اجتماعی تولیدات خود نیز نگاه ویژه ای داشته باشند.

هفت موضوع اصلی مسئولیت اجتماعی که در این استاندارد ذکر شده اند را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

حاکمیت سازمانی

شیوه های کار

محیط زیست

مسایل مربوط به مصرف کننده

مشارکت جامعه و توسعه

در این استاندارد تاکید شده است که در راه اندازی کسب و کار باید شیوه ای در پیش گرفته شود که با انتظارات اخلاقی نیز هماهنگ باشد و تصمیم سازی شرکت ها باید با توجه به ارزش های اخلاقی، احترام به قانون، مردم و محیط انجام گیرد، همچنین در این  استاندارد فرایند تولید و عرضه محصولات و خدمات به اندازه خود محصولات اهمیت دارد و اگر تولید کننده فقط به قانون اکتفا کند، ممکن است نتواند رضایت مصرف کننده را جلب کند.

برای دانلود استاندارد ISO 2600 کلیک کنید. 

برای دانلود پاورپوینت آموزشی از استاندارد ISO 26000 به زبان انگلیسی کلیک کنید.