امید اشکانی دوشنبه 1 بهمن 1397 07:22 ب.ظ نظرات ()

از شما درخواست دارم به جمله زیر دقایقی با دقت تفکر کنید !

"اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی‌توانید آن را کنترل کنید و اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید، نمی‌توانید آن را مدیریت کنید و اگر چیزی را نتوانید مدیریت کنید، نمی‌توانید آن را بهبود بخشید".

جمله فوق، یکی از جملات منصوب به پیتر دراکر فقید را می توان چکیده ای از دانش مدیریت دانست چرا که در بطن خود کلیدی ترین مفاهیم مدیریت شامل برنامه ریزی و کنترل را در بر می گیرد.

به ‌عبارت خلاصه لازمه بهبود و اصلاحات، مدیریت است و لازمه مدیریت در هر امری کنترل است و زیر بنای هر کنترلی اندازه‌گیری است. در اقتصاد و مدیریت همواره اندازه‌ها برای امور مهمی چون ارزیابی عملیات گذشته، تصمیم‌گیری در زمان حال، پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک سیستم اثربخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب اند و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک نتایج اندازه گیری نادرست حائز اهمیت است. هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت کردن ریسک اثراتی است که تجهیزات اندازه گیری و فرایندهای اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست بر کیفیت محصولات یک سازمان داشته باشند. گستره روش های مورد استفاده برای سیستم مدیریت اندازه گیری از تصدیق تجهیزات اصلی تا کاربرد فنون آماری در کنترل فرآیندهای اندازه گیری را شامل می شود. در استاندارد ISO 10012 عبارت "فرآیند اندازه گیری" برای فعالیت های اندازه گیری فیزیکی (مثلا در طراحی، آزمون، تولید و بازرسی) به کار می رود.

هدف و دامنه کاربرد این استاندارد به چه صورت است؟

این استاندارد الزامات عام را مشخص می کند و راهنمایی برای مدیریت فرآیندهای اندازه گیری و تایید اندازه شناختی تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در پشتیبانی و اثبات مطابقت با الزامات اندازه شناختی فراهم می سازد. این استاندارد الزامات مدیریت کیفیت سیستم های مدیریت اندازه گیری را مشخص می کند که می تواند توسط سازمان هایی که اندازه گیری را به عنوان بخشی از کل سیستم مدیریت اجرا می کنند و به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات اندازه شناختی، مورد استفاده قرار گیرد.

شایستگی و آموزش

مدیریت حوزه ی فعالیت اندازه شناختی باید اطمینان حاصل کند که کارکنان دخیل در سیستم مدیریت اندازه گیری توانایی خود را در انجام وظایفشان اثبات کرده اند. هر مهارت خاصی که لازم است باید مشخص شود. مدیریت حوزه ی فعالیت اندازه شناختی باید اطمینان حاصل کند که آموزش برای پاسخ گویی به نیازهای مورد نظر تامین می شود. سوابق فعالیت های آموزشی نگهداری می شوند و اثر بخشی آن ها ارزیابی و ثبت می شود.

کارکنان باید از محدوده ی مسئولیت های خود و پاسخ گویی به آن ها و تاثیر فعالیت هایشان در اثربخشی سیستم مدیریت اندازه گیری و کیفیت محصول آگاه باشند.


برای دانلود رایگان استاندارد ISO 10012کلیک کنید. 

برای دانلود متن فارسی ISO 9004 منتشر شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کلیک کنید.