حفظ دارایی های هر سازمانی از مهم ترین عوامل حفظ و سیانت از آن سازمان است. امروزه اهمیت مدیریت دارایی‌ها در سازمان‌های پیشرو با توجه به مزایایی كه این علم و مهارت در عمل می‌تواند ایجاد نماید امری است غیر قابل انکار. استفاده بهینه و ایجاد حداکثر ارزش از دارایی های سازمان اعم از دارایی‌های فیزیکی یا ناملموس و مالی یا غیر مالی دغدغه روزافزون مدیران سازمان‌های پیشرو است. مدیریت دارایی، در دستیابی به اهداف سازمانی، سازمان را قادر به تحقق ارزش از سمت دارایی‌ها می‌کند.برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی ،نیاز به یک سیستم مدیریت دارایی می باشد. از این لحاظ است که حركت در جهت استانداردسازی مباحث مدیریت دارایی نیز در اولویت سازمان‌ها قرارگرفته است كه در همین راستا مجموعه استاندارد ISO 55000 در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین و به صنایع و سازمان‌های جهانی عرضه گردید. این استاندارد بین‌المللی مروری کلی بر مدیریت دارایی، اصول و واژگان آن، و مزایای مورد انتظار ناشی از اتخاذ مدیریت دارایی‌ها را ارائه می‌کند، همچنین می‌تواند در مورد انواع دارایی‌ها و در هر نوع سازمانی با هراندازه‌ای به کار رود.


5fd02a34-e9ad-46c2-80ed-d69be3bd39ac_Images_ISO55000Lubrication_1234x694_large_-_Copy.jpeg


استاندارد ISO 55000 چشم‌اندازی از مدیریت دارایی و سیستمهای مدیریت دارایی را تهیه می‌کند. همچنین این استاندارد بستری را برای ایزو 55001 و ایزو 55002 فراهم می‌کند. استاندارد ISO 55000 و همچنین استانداردهای ایزو 55001 و ایزو 55002، در ارتباط با یک سیستم مدیریت برای مدیریت کردن دارایی‌ها ارائه‌شده‌اند، که تحت عنوان ” سیستم مدیریت دارایی” در سراسر این سه استاندارد، مورد استناد قرار می‌گیرند. این استاندارد بین‌المللی را می‌توان در ترکیب هر بخش مربوط به مدیریت دارایی یا همچنین با ترکیب با سایر استانداردهای مدیریت دارایی و مشخصات فنی مربوط به دارایی‌های نوع خاص، استفاده کرد.پیاده‌سازی و اتخاذ ایزو 55000 سازمان را در دستیابی به اهداف خود از طریق مدیریت مؤثر و کارآمد دارایی‌ها،توانمند می‌کند. استاندارد ایزو 55000برای سازمان‌هایی توصیه می‌شود که به دنبال بهبود با توجه به تحقق ارزش دارایی‌های خود هستند و همچنین برای افرادی که به دنبال ایجاد،اجرا،نگهداشت و بهبود یک سیستم مدیریت دارایی هستند نیز توصیه می‌شود .برخی از مزایای اصلی جاری سازی استاندارد در سازمان به شرح زیر است:

ایجاد شرایط برای تصمیم گیری بهتر در مورد سرمایه گذاری روی دارایی ها با توجه به ریسک ها، هزینه ها ، فرصت ها و تهدیدها

 بهبود عملکرد مالی از طریق بهبود بازگشت سرمایه

کاهش ضررهای مالی، بهبود ایمنی و بهداشت، شهرت و حسن نیت، کاهش اثرات محیط زیستی و اجتماعی

نمایش مسئولیت های اجتماعی و اخلاق کسب و کار سازمانی

بهبود مستمر محصولات و خدمات متناسب با انتظارات مشتریان و ذی نفعان

بهبود کارایی و اثربخشی و دستیابی به اهداف سازمانی

بهبود شهرت از طریق بهبود رضایت مشتری، آگاهی و اعتماد ذینفعان

برای دانلود استاندارد ISO 55000 کلیک کنید.