در دنیای امروز، یکی از مهم ترین مسائلی که بشر با آن رو در روست، سلامت مواد غذایی مصرفی می باشد. بشر از آغاز به دنبال یافتن مواد غذایی سالم بوده است. به مرور زمان با پیشرفت تکنولوژی و ساخت تجهیزات جدید و مواد نگهدارنده، ساخت کنسروها، ساخت مواد غذایی با ماندگاری بالا و نظایر آن مرسوم شد. امروزه بخش اعظمی از این مواد غذایی تهیه شده توسط بشر، از اینگونه موارد است. لذا سازمان بین المللی استاندارد، با هدف توسعه سلامت بشریت، استاندارد جهانی ISO 22000 را منتشر کرد. ایزو 22000 نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی یك استاندارد جهانی است. تمامی سازمان ها یا اشخاصی كه در زنجیره تولید مواد غذایی دخالت دارند نظیر تولید كنندگان مواد اولیه ، تولید كنندگان خوراك دام و آبزیان ، پرورش دهندگان دام طیور و آبزیان و شركت های حمل و نقل كالا ، انبارهای نگهداری محصول ، تولید كنندگان مواد افزودنی ، تولید كنندگان مواد بسته بندی ، تولید كنندگان مواد شیمیایی ، نظافت و گندزدایی سطوح كارخانه های مواد غذایی و نیز شركت های خدمات رسانی تحت پوشش این استاندارد جهانی هستند.

ایزو 22000 نیازمندی های مدیریت ایمنی غذا را برای تضمین سلامت ماده ی غذایی در زنجیره ی تولید این مواد تا مصرف كننده ی نهایی مشخص كرده و دارای اجزای كلیدی زیر است:
- ارتباطی متقابل بین افراد درگیر در چرخه ی تولید مواد غذایی
- برنامه های پیش نیازی
- اصول مدیریت ایمنی مواد غذایی

ISO_22000_-_Copy.jpg

مزایای ایزو 22000
وجود بیش از 30 طرح و برنامه ی كنترلی در جهان باعث گردیده است كه علاوه بر شناسایی مخاطره های مختلف سطوح متفاوتی از سلامتی برای یك ماده غذایی تعیین و تولید كنندگان را با انواع مقررات و قوانین اجباری و تحمیل هزینه های زائد مواجه نماید.ایزو 22000 بر اساس اجماع جهانی شكل گرفته و نیازمندی های آن بشكلی هماهنگ با حضور كارشناسان مواد غذایی از بخشهای مختلف در قالب یك سند یكپارچه عرضه شده است .