کلید فولاد یکی از مراجع کامل در زمینه تمامی استانداردهای مرتبط با فولادهای می باشد. این کتاب در زمینه تمامی فولادهای تولید شده استانداردهای مختلفی از جمله استانداردهای کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و روسیه را جمع آوری کرده است.  این کتاب یک بانک اطلاعاتی کامل می‌باشد که تمامی انواع فولادها را مورد بررسی قرار داده است. کلید فولاد ویژگی‌های مرتبط با فولادها و آلیاژهای آهنی را جمع‌آوری نموده و در واقع یک مرجع مناسبی برای مهندسین مواد، مکانیک و عمران فراهم آورده است. از جمله اطلاعاتی که این کتاب در اختیار افراد قرار می‌دهد می‌توان به ترکیب‌های شیمیایی و فیزیکی، خواص مکانیکی و حرارت‌پذیری مواد اشاره نمود که با توجه به استانداردهای جهانی مشخص گردیده‌اند. معرفی بخش‌های مختلف کتاب فولاد

آخرین نسخه این کتاب که در سال های گذشته منتشر شده است، در ۱۹ بخش ارائه شده است که در زیر سرفصل های هر بخش ذکر شده است. 

۱- فولادهای سازه‌ای، فولادهای سخت شونده سطحی، فولادهای نیتروره و فولادهای خوش تراش.

۲- فولادهای عملیاتی حرارتی‌پذیر و فولادهای یاتاقان‌های چرخشی و غلتشی.

۳- فولادهای فنر، فولادهای سخت گردانی سطحی و فولادهای اکستروژن سرد.

۴- فولادهای چقرمه سرد ( مقاوم در دمای زیر صفر)، فولادهای مخازن تحتفشار و فولادهای سازه‌ای نسوز.

۵- فولادهای ساختاری ریزدانه شده، فولادهای سازه‌ای ریزدانه شده مقاوم در هوا.

۶- فولادهای سازه‌ای و ساختمانی ( کشورهای غیرآلمانی)، مقایسه استانداردها.

۷- فولادهای ابزار کربنی – فولادهای تندبر.

۸- فولادهای ابزاری سردکاری.

۹- فولادهای ابزاری گرم‌کاری.

۱۰- فولادهای ابزار کشورهای غیرآلمانی و مقایسه استانداردها.

۱۱- فولادهای شیرآلات و دریچه‌ها ( سوپاپ‌ها)، آلیاژها و فولادهای مقاوم در دمای زیاد.

۱۲- فولاد نگیر ( غیرمغناطیسی)، فولاد نسوز.

۱۳- فولادهای زنگ نزن

۱۴- فولادهای ریختگی زنگ نزن، فولادهای ریختگی نسوز و ضد اسید.

۱۵- مواد پرکننده جوشکاری ( الکترود ).

۱۶- فولادهای زنگ نزن و نسوز ( کشورهای غیرآلمانی ) و مقایسه استانداردها.

۱۷- لیست شماره استاندارد DIN و تامین‌کنندگان آلمانی.

۱۸- تامین‌کنندگان آلمانی، کدها و نشانی‌ها.

۱۹- تامین‌کنندگان غیرآلمانی، کدها و نشانی‌ها.


برای مطالعه بیشتر و دریافت نرم افزار کلید فولاد به صورت رایگان به ادامه مطلب رجوع کنید.