امید اشکانی سه شنبه 27 فروردین 1398 10:37 ب.ظ نظرات ()

کیفیت محصول، همراه با کیفیت فرایند، امروزه یکی از مهمترین جنبه های توسعه نرم افزار می باشد. به همین دلیل، استانداردهای ISO / IEC 25000 در قالب یک مجموعه ای کامل از الزامات و ارزیابی کیفیت سیستم و نرم افزار در حال توسعه است. بعضی از مهمترین استانداردهای این مجموعه در حال حاضر منتشر شده است، در حالی که دیگران هنوز در حال توسعه هستند.


1233333.jpg

باید توجه شود، استاندارد ISO / IEC 25000 شامل مجموعه ای از استانداردهای مبتنی بر ISO / IEC 9126 و ISO / IEC 14598 است که هدف اصلی آن هدایت توسعه محصولات نرم افزاری از طریق مشخص کردن الزامات کیفیت و ویژگی های کیفی ارزیابی است. باید آگان باشیم که هدف از ISO 25000 این است که به عنوان یک میدان خدمت کند که تمام اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت نرم افزار بر اساس استاندارد ISO / IEC 25000 را جمع آوری می کند.

ISO / IEC 25000  توسط کمیته فنی مشترک ISO / IEC JTC 1، فناوری اطلاعات، کمیته فرعی SC7 ، مهندسی نرم افزار و سیستم تهیه شده است. مجموعه ای از استانداردها  تحت عنوان الزامات سیستم و ارزیابی کیفیت نرم افزار  به صورت زیر تقسیم بندی می شوند: 

– ISO / IEC 2500n، بخش مدیریت کیفیت،

– ISO / IEC 2501n، بخش مدل کیفیت،

– ISO / IEC 2502n، بخش اندازه گیری کیفیت،

– ISO / IEC 2503n، بخش الزامات کیفیت،

– ISO / IEC 2504n، بخش ارزیابی کیفیت.

برای دانلود رایگان استاندارد ISO 25000 کلیک کنید.