امید اشکانی چهارشنبه 15 اسفند 1397 08:49 ق.ظ نظرات ()
گروه AFNOR فعالیت های استاندارد سازی بین المللی خود، ارائه اطلاعات، صدور گواهینامه و آموزش را از طریق شبکه ای از شرکای اصلی در فرانسه که عضو انجمن هستند، توسعه می دهد. این گروه به صورت زیر تقسیم بندی شده اند: 

ACTIA (انجمن همکاری فنی برای صنایع غذایی)
ADEME (آژانس فرانسوی مدیریت محیط زیست و انرژی)
ADEPT (انجمن توسعه تجارت بین الملل محصولات و تکنیک های مواد غذایی)
COFRAC (کمیته اعتباربخشی فرانسه)
CSTB (مرکز علمی و فنی ساختمان)
CTI (تکنولوژی مرکز شبکه)
INERIS (موسسه ملی محیط زیست صنعتی و ریسک) 
CERCHAR (مرکز مطالعات و تحقیقات Charbonnages de France) و
IRCHA (موسسه ملی تحقیقات شیمی کاربردی) 

انجمن استانداردسازی فرانسه (AFNOR) نماینده این کشور در ایزو می باشد. این انجمن که در ابتدا با هدف نام گذاری استانداردهای تولید صنعتی تأسیس شد، اکنون به یک ارائه دهنده خدمات بین المللی با 1200 کارمند و رابط نظام استانداردسازی فرانسه تبدیل شده است. نشان NF، که یک گواهی تطابق با استاندارد می باشد، در سال 1943 پایه گذاری شد و برای بار نخست به تجهیزات ایمنی در برابر آتش، آهک و سیمان اختصاص داده شد که نشان از بازسازی کشور در دوران پس از جنگ جهانی دوم داشت.

به زودی در این مجموعه بخشی از استانداردهای مرتبط ارائه خواهد شد.