امید اشکانی چهارشنبه 1 اسفند 1397 12:22 ق.ظ نظرات ()

در دنیای صنعتی امروز، استفاده از روش­ های مختلف برای اجرای پروژه ­های تحقیق و توسعه و به حداقل رساندن خطای پروژه ­ها امری بسیار ضروریست به طوری که یکی از اهداف در هر پروژه کاهش خطای ناشی از طراحی، اجرا و در نتیجه آن کاهش هزینه­ های مرتبط با پروژه است.

QFD  یا گسترش عملکرد کیفیت یکی از روش­ هایی است که می­تواند در بحث طراحی و اجرا با مشخص کردن نیازهای اولیه مشتری نقش بسیار مهمی در اجرا و مدیریت پروژه­ های تحقیقاتی داشته باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از این روش و با استفاده از متد خانه کیفیت، شناسایی و بررسی نیازهای مشتری انجام شد و نتایج آن مهمترین و اثرگذارترین پارامترهای موثر بر مشتری را مشخص کرد. 

همچنین با تشکیل ماتریس ارتباطات الزامات فنی و مهندسی با نیازهای مشتری، اصلی ­ترین الزامات مشتری مشخص و در نهایت نتایج نشان داد که خروجی تکنیک QFD با الزامات مشتری مرتبط بوده و استفاده از   خروجی ­های این روش می­تواند در مراحل بعدی (طراحی و آنالیز) بسیار مفید واقع شود.  


برای دانلود رایگان مقاله بررسی اثر استفاده از روش QFD (گسترش عملکرد کیفیت) در شناخت مشخصه ­های طراحی و مدیریت پروژه­ های تحقیق و توسعه به صورت رایگان کلیک کنید.