امید اشکانی جمعه 5 بهمن 1397 12:55 ب.ظ نظرات ()
APQP خلاصه شده عبارت  Advance Product Quality Planning   به مفهوم طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول است.
 APQP مجموعه ای از مدارک است که در قالب یک روش ساختار یافته برای برقراری مراحل ضروری از فاز دریافت تا فاز تولید و برای افزایش رضایت مشتری اجرایی می شود.  

page_pics_3_-_Copy.jpg

هدف اصلی از پیاده سازی APQP ارتباط با تأمین کنندگان به منظور برنامه ریزی کیفیت محصول و ایجاد خطوط راهنما به صورت مشترک در تمامی تولیدات محصولات سازمان است. هدف دیگر سعی بر آسان نمودن ارتباط بین افراد درگیر فرایند است که باید به درستی توسط سازمان برنامه ریزی و انجام شود. باید توجه کنید در صورت نبود APQP موارد زیر ممکن است پیش آید که در نهایت این موارد منجر به نارضایتی مشتری شما خواهد شد. 

ایجاد مشکلاتی در عملکرد محصول

افزایش هزینه های زمان بندی، طراحی و تولید محصول

افزایش مشکلات ناشی از تعمیرات پیش بینی نشده در محصولات

افزایش نارضایتی مشتری 

وجود برنامه ای مؤثر جهت انجام فعالیت هایی که برای تضمین کیفیت و اطمینان در طرح و تولید محصولات در نظر گرفته شوند، ضرورت ویژه ای دارد. در شرایطی که رقبا در بازار در عواملی مثل زمان عرضه محصول به بازار، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و میزان اطمینان محصولات با هم رقابت می کنند. توجه داشته باشید یکی از نکات مهم در زمینه تدوین صحیح APQP قابلیت رقابت شما با سازمان های دیگر است. در صورتی که APQP تدوین صحیح داشته باشد و توسط سازمان شما به درستی اجرا شود، می تواند قابلیت رقابت را از طرف سازمان شما ایجاد کند. به منظور کاهش چشمگیر زمان مورد نیاز جهت طرح و تولید محصولات جدید و یا ایجاد تغییرات در محصولات برای جلب نظر و رضایت مشتری همزمان با انجام سایر فعالیتهای مورد نظر، کارهایی لازم است تا رضایت مشتری جلب شود.

همانطوری که اشاره شد، نداشتن برنامه ریزی صحیح پیشاپیش کیفیت محصول به عملکرد ضعیف محصول، افزایش زمان عرضه محصول به بازار، تأثیر در کیفیت دراز مدت و کوتاه مدت عملکرد کالا و افزایش هزینه طرح و تولید می انجامد.

1_-_Copy.png

بخش های مدرک APQP
هر مدرک APQP بسته به وسعت سازمان از بخش های اصلی و فرعی تشکیل شده است. در یک دید کلی می توان APQP را به صورت زیر دسته بندی کرد: 
بخش های اصلی : 
لیست مواد و قطعات اولیه (BOM)
جانمایی سازمانی (Layout)
برگه فرآیند  عملیات (OPC)
برگه های آنالیز حالات خرابی در هر ایستگاه کاری (FMEA) 
برگه های طرح کنترل (CP)
نقشه مراحل در هر ایستگاه کاری (CPS)

بخش های فرعی :
عناوین، فهرست ها، تعهدنامه ها و مشخصات کلی
لیست ابزار و تجهیزات در صورت وجود
نمودارهای تلرانسی
برگه بسته بندی

مواردی که اشاره شد از اصلی ترین مدارک هستند و در هر سازمان باید وجود داشته باشند اما مدرک APQP محدود به آنها نمی باشد. 

به زودی دستورالعمل پیاده سازی APQP به همراه فرم های کامل در سایت بارگذاری خواهد شد. 

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی و آموزش APQP با ما در ارتباط باشید. 
o.ashkani@yahoo.com
989368200762+برای استفاده از APQP دلایلی زیادی ذکر شده است که می توان به شرح زیر دسته بندی نمود: 

ایجاد اطمینان و کیفیت بالا در بطن طرح و تولید محصول

کاهش هزینه های طرح و تولید

 کاهش زمان طرح و تولید

کاهش پیچیدگی برنامه های کیفیت محصول، هم برای مشتری و هم برای سازمان

افزایش مسائل ایمنی در محصولات

تأمین شرایط محیطی و معیارهای مربوطه

حصول اطمینان از برنامه ریزی سریع.

هدایت منابع بسوی مشتری.

تعیین تغییرات مورد نیاز در فرایند در كمترین زمان.


باید همواره توجه داشته باشید APQP یک مدرک زنده است و باید در دوره های مشخص بازنگری شود. مدارکی نظیر FMEA و طرح های کنترل پس از هر بار تغییر باید به تایید مشتری برسد. بسته به خواسته مشتری شما، کل مدرک APQP نیز باید در دوره های سالیانه یا حتی شش ماهه به تایید مشتری برسد. 

apqp-advanced-productproject-quality-planning-1-638_-_Copy.jpg


به زودی دستورالعمل پیاده سازی APQP به همراه فرم های کامل در سایت بارگذاری خواهد شد. 

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی و آموزش APQP با ما در ارتباط باشید. 
o.ashkani@yahoo.com
989368200762+