امید اشکانی شنبه 12 مرداد 1398 11:40 ب.ظ نظرات ()

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکل شناخت امروزی آن است و جستجوی حیات بر روی دیگر سیارات بر اساس وجود آب مایع است. 

بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۶۸٪ سطح کره زمین را آب پوشانده‌است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با این همه تنها ۳ درصد از آب‌های کره زمین شیرین و قابل نوشیدن است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاًنمک خوراکی برای نوشیدن مناسب نیست. از همین سه درصد نیز ۲٪ آن منجمد در دوقطب شمال و جنوب و بیش از ۹۴٪ به صورت شور است.

به منظور مدیریت محیط زیست، استاندارد ISO 14046 به عنوان استاندارد ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب مطرح شده است. این استاندارد جز، سری استانداردهای مدیریت محیط زیست است که دربر گیرنده : اصول ، نیازمندیها و خطوط راهنما ، در خصوص ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب (water footprint) می باشد که در سطوح مختلف ؛ محصول، فرایند و سازمان مد نظر قرار می گیرد. 

با استفاده از این استاندارد میتوان ارزیابی های لازم از وضعیت آب را در قالب یک ارزیابی منفرد و یا بخشی از ارزیابی جامع محیط زیستی به انجام رسانده و نتایج را بصورت گزارش ایجاد نمود.در این استاندارد فقط آن بخش از اثرات زیست محیطی هوا و خاک که مشخصا بر آب تاثیر گذار می باشند مورد نظر قرار می گیرد.

برای مطالعه بیشتر و دانلود رایگان استاندارد ISO 14046 به ادامه مطلب مراجعه کنید.

برای دانلود رایگان استاندارد ISO 14046 کلیک کنید. 

از فوائد بکارگیری این استاندارد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

–         ارزیابی از موضوعات بالقوه محیط زیستی که میتواند اثر نامطلوب بر روی آب داشته باشند.

–         ایجاد زمینه مناسب جهت کاهش اثرات نامطلوب بر روی آب

–         فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مدیریت آب و استفاده مطلوب از آن

–         ایجاد زمینه مساعد جهت تهیه اطلاعات و گزارشات مستمر و علمی در خصوص مصرف آب

–         ایجاد نگاه مثبت نزد مشتریان و ذینفعان با توجه به نوع نگرش و عملکرد پایدار سازمان در جهت اهمیت بخشی به آب و مصرف بهینه آن