امید اشکانی چهارشنبه 2 مرداد 1398 06:06 ق.ظ نظرات ()

 ارزیابی چرخه حیات یا به عبارتی Life Cycle Assessment که به اصطلاح LCA گفته می شو دیکی از روش های ارزیابی زیست محیطی است که امروزه به عنوان یکی از روش های استاندارد و پرکاربرد در ارزیابی محیط زیستی فرآیندها، محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. ارزیابی چرخه حیات یک روش استاندارد شده است که توسط سازمان بین المللی ایزو به صورت یک روش استاندارد در آمده است. 

استاندارد ایزو ۱۴۰۴۰ مباحث زیر را مطرح می کند:

۱دامنه کاربرد

۲مراجع الزامی

۳اصطلاحات و تعاریف

۴توصیفات کلی از ارزیابی چرخه حیات

۵چارچوب روش شناختی

۶گزارش

۷بازنگری انتقادی

۸پیوست الف (اطلاعاتی) کاربرد LCA

۹کتابنامه


استاندارد ایزو ۱۴۰۴۴ نیز شامل مباحث زیر است:

۱هدف و دامنه کاربرد

۲مراجع الزامی

۳اصطلاحات و تعاریف

۴چهارچوب روش شناختی ارزیابی چرخه حیات

۴-۱الزامات کلی

۴-۲تعریف هدف و دامنه

۴-۳تجزیه و تحلیل سیاهه چرخه حیات

۴-۴ارزیابی پیامد چرخه حیات

۴-۵تفسیر چرخه حیات

۵گزارش دهی

۵-۱الزامات کلی و ملاحظات

۵-۲الزامات اضافی و راهنمایی هایی برای شخص ثالث

۵-۳الزامات گزارش دهی بیشتر اعلامیه مقایسه ای جهت اعلام به عموم

۶بازنگری سنجشگرانه

۶-۱کلیات

۶-۲بازنگری سنجشگرانه توسط کارشناس خارجی یا داخلی

۶-۳بازنگری سنجشگرانه توسط هیات طرف های ذی نفع

پیوست الف (اطلاعاتی) مثال هایی از برگه های جمع آوری داده ها

پیوست ب (اطلاعاتی) مثال هایی از تفسیر چرخه حیات


برای دانلود استاندارد ISO 14040 کلیک کنید.

برای دانلود استاندارد ISO 14044 کلیک کنید.